Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hòa tan hết m gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 vào dung dịch HCl dư, thu được a mol H2 và dung dịch chứa 31,19 gam hỗn hợp muối. Mặt khác, hòa tan hoàn toàn m gam X trong dung dịch chứa 0,55 mol H2SO4 (đặc) đun nóng, thu được dung dịch Y và 0,14 mol SO2 (sản phẩm khử duy nhất của S+6). Cho 400 ml dung dịch NaOH 1M vào Y, sau khi phản ứng kết thúc thu được 10,7 gam một chất kết tủa. Giá trị của a là

Câu 351940: Hòa tan hết m gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 vào dung dịch HCl dư, thu được a mol H2 và dung dịch chứa 31,19 gam hỗn hợp muối. Mặt khác, hòa tan hoàn toàn m gam X trong dung dịch chứa 0,55 mol H2SO4 (đặc) đun nóng, thu được dung dịch Y và 0,14 mol SO2 (sản phẩm khử duy nhất của S+6). Cho 400 ml dung dịch NaOH 1M vào Y, sau khi phản ứng kết thúc thu được 10,7 gam một chất kết tủa. Giá trị của a là

A. 0,05.

B. 0,06.

C. 0,04.

D. 0,03.

Câu hỏi : 351940

Phương pháp giải:

Quy đổi hỗn hợp X thành Fe và O.


Dùng bảo toàn nguyên tố, bảo toàn e để giải.

 • Đáp án : D
  (25) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Quy đổi X thành Fe (b) và O (c)

  Thí nghiệm 1:

  nHCl pư = 2nO + 2nH2 = 2c + 2a (mol)

  mmuối = mFe + mCl = 56b + 35,5.(2c + 2a) = 31,19 (1)

  Thí nghiệm 2:

  Do thu được 1 kết tủa nên là Fe(OH)3 ⟹ nFe(OH)3 = 0,1 mol

  ⟹ nH+ = nNaOH - 3nFe(OH)3 = 0,1 mol

  ⟹ nH2SO4 dư = 0,05 mol

  Bảo toàn e cho TN2: 3nFe = 2nO + 2nSO2 ⟹ 3b = 2c + 2.0,14 (2)

  Mặt khác, nH2SO4 bđ = nH2SO4 dư + 2nSO2 + nO ⟹ 0,55 = 0,05 + 2.0,14 + c ⟹ c = 0,22 (3)

  Từ (1), (2), (3) suy ra a = 0,03; b = 0,24; c = 0,22.

  Vậy a = 0,03.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com