Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hòa tan hết m gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 vào dung dịch HCl dư, thu được a mol H2 và dung dịch chứa 31,19 gam hỗn hợp muối. Mặt khác, hòa tan hoàn toàn m gam X trong dung dịch chứa 0,55 mol H2SO4 (đặc) đun nóng, thu được dung dịch Y và 0,14 mol SO2 (sản phẩm khử duy nhất của S+6). Cho 400 ml dung dịch NaOH 1M vào Y, sau khi phản ứng kết thúc thu được 10,7 gam một chất kết tủa. Giá trị của a là

Câu 351940: Hòa tan hết m gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 vào dung dịch HCl dư, thu được a mol H2 và dung dịch chứa 31,19 gam hỗn hợp muối. Mặt khác, hòa tan hoàn toàn m gam X trong dung dịch chứa 0,55 mol H2SO4 (đặc) đun nóng, thu được dung dịch Y và 0,14 mol SO2 (sản phẩm khử duy nhất của S+6). Cho 400 ml dung dịch NaOH 1M vào Y, sau khi phản ứng kết thúc thu được 10,7 gam một chất kết tủa. Giá trị của a là

A. 0,05.

B. 0,06.

C. 0,04.

D. 0,03.

Câu hỏi : 351940

Phương pháp giải:

Quy đổi hỗn hợp X thành Fe và O


Dùng BTKL và bảo toàn e để giải

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Quy đổi hỗn hợp X thành Fe và O với số mol lần lượt là x và y mol

  X + HCl thì ta có mmuối = mFe + mCl = 56x + 35,5(2y + 2a)  = 31,19 (1)

  X + H2SO4 đặc nóng thì 4H+ + SO42-   + 2e → 2H2O + SO2  

                                            H+ + O2- → H2O

  Bảo toàn e có 2.0,14 = 3x – 2y (2)

  → H2SO4 dư và nH+ = 0,55.2 – 4.nSO2 – 2nO = 1,1 – 0,14.4 – 2y = 0,54 -2y mol

  Y + 0,4 mol NaOH thì nNaOH = nH+ dư +3nFe(OH)3 → 0,4 = 0,54 – 2y + 0,1.3 → y = 0,22 mol (3)

  Giải (1)(2)(3) có x = 0,24 mol và a = 0,03 mol

  Đáp án D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
  • Lý do báo cáo vi phạm?   Gửi yêu cầu Hủy

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.


Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com