`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nội dung nào sau đây phản ánh đúng nghệ thuật chỉ đạo khởi nghĩa vũ trang trong cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam?

Câu 352070: Nội dung nào sau đây phản ánh đúng nghệ thuật chỉ đạo khởi nghĩa vũ trang trong cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam?

A. Kết hợp khởi nghĩa vũ trang với chiến tranh cách mạng.

B. Kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang.

C. Kết hợp tổng công kích với tổng khởi nghĩa.

D. Kết hợp khởi nghĩa và tiến công quân sự ở khắp nơi.

Câu hỏi : 352070

Phương pháp giải:

Nhận xét, đánh giá.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Trong cách mạng tháng Tám, đảng đã chủ trương kết hợp lực lượng chính trị và vũ trang, trong đó:

  - Lực lượng chính trị: đóng vai trò quyết định thắng lợi.

  - Lực lượng vũ trang: đóng vai trò xung kích, hỗ trợ lực lượng chính trị.

  Chọn: B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com