Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập trong bối cảnh nào?

Câu 352292: Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập trong bối cảnh nào?

A. Trật tự thế giới hai cực Ianta sụp đổ.          

B. Chiến tranh lạnh đã chấm dứt.

C. Nhiều tổ chức hợp tác khu vực ra đời.      

D. hủ Nghĩa thực dân bị xóa bỏ hoàn toàn.

Câu hỏi : 352292

Phương pháp giải:

sgk 12 trang 31.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  ASEAN được thành lập trong bối cảnh những tổ chức hợp tác mang tính khu vực trên thế giới xuất hiện ngày càng nhiều, những thành công của Khối thị trường chung châu Âu.

  => Cổ vũ các nước Đông Nam Á tìm cách liên kết với nhau.

  Chọn: C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com