Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong các biểu thức sau đây, biểu thức nào là biểu thức có chứa hai chữ:

Câu 353065: Trong các biểu thức sau đây, biểu thức nào là biểu thức có chứa hai chữ:

A. \(\left( {299 - 99} \right):100\)            

B. \(2019 - m + 100\)         

C. \(\left( {m \times n} \right):11\)                 

D. \(a - 10\)

Câu hỏi : 353065

Phương pháp giải:

Nhớ lại, \(a + b\) là biểu thức có chứa hai chữ.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Trong các biểu thức đã cho chỉ có biểu thức \(\left( {m \times n} \right):11\) là biểu thức có chứa hai chữ.

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 4 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com