Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Điều kiện để phương trình \(m\sin 2x + \sqrt 2 \cos 2x = 2\) vô nghiệm là:

Câu 353249: Điều kiện để phương trình \(m\sin 2x + \sqrt 2 \cos 2x = 2\) vô nghiệm là:

A. \( - \sqrt 2  \le m \le \sqrt 2 \)

B. \( - \sqrt 2  < m < \sqrt 2 \)

C. \(m =  \pm \sqrt 2 \)

D. \(\left[ \begin{array}{l}m <  - \sqrt 2 \\m > \sqrt 2 \end{array} \right.\)

Câu hỏi : 353249

Phương pháp giải:

Phương trình dạng \(a\sin x+b\cos x=c\) vô nghiệm \( \Leftrightarrow {a^2} + {b^2} < {c^2}\).

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Phương trình \(m\sin 2x + \sqrt 2 \cos 2x = 2\) vô nghiệm \( \Leftrightarrow {m^2} + {\left( {\sqrt 2 } \right)^2} < {2^2} \Leftrightarrow {m^2} < 2 \Leftrightarrow  - \sqrt 2  < m < \sqrt 2 \).

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com