Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho \(a,\,\,b > 0,\,\,a \ne 1,\,\,ab \ne 1\). Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai?

Câu 354983:

Cho \(a,\,\,b > 0,\,\,a \ne 1,\,\,ab \ne 1\). Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai?

A. \({\log _{ab}}a = \dfrac{1}{{1 + {{\log }_a}b}}\)

B. \({\log _a}\sqrt {ab}  = \dfrac{1}{2}\left( {1 + {{\log }_a}b} \right)\)

C. \({\log _{{a^2}}}\sqrt {\dfrac{a}{b}}  = \dfrac{1}{4}\left( {1 - {{\log }_a}b} \right)\)

D. \({\log _{\sqrt a }}\left( {a{b^2}} \right) = 4\left( {1 + {{\log }_a}b} \right)\)

Câu hỏi : 354983
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Chọn D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com