`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tìm số nghiệm của phương trình \({2^x} + {3^x} + {4^x} + ... + {2016^x} + {2017^x} = 2016 - x\)

Câu 355002: Tìm số nghiệm của phương trình \({2^x} + {3^x} + {4^x} + ... + {2016^x} + {2017^x} = 2016 - x\)

A. \(1\)

B. \(2016\)

C. \(2017\)

D. \(0\)

Câu hỏi : 355002
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com