Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một vật được thả rơi tự do ở độ cao 80m. Cho rằng vật tơi tự do với g = 10m/s2. Thời gian rơi của vật là:

Câu 355457:

Một vật được thả rơi tự do ở độ cao 80m. Cho rằng vật tơi tự do với g = 10m/s2. Thời gian rơi của vật là:

A. 2s

B. 4s

C. \(\sqrt 2 s\)

D. 3s

Câu hỏi : 355457

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức \(h = \frac{1}{2}g.{t^2} \Rightarrow t = \sqrt {\frac{{2h}}{g}} \)

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Áp dụng công thức \(s = \frac{1}{2}g.{t^2}\)

  Khi s = h = 80 m thì t là thời gian rơi: \(s = \frac{1}{2}g{t^2} \Rightarrow t = \sqrt {\frac{{2s}}{g}}  = \sqrt {\frac{{2.80}}{{10}}}  = 4s\)

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com