Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hàm số \(y = 2 - \sin x\) đạt giá trị nhỏ nhất tại điểm nào?

Câu 357681: Hàm số \(y = 2 - \sin x\) đạt giá trị nhỏ nhất tại điểm nào?

A.

\(x =  - \dfrac{\pi }{2} + k2\pi \)

B. \(x = \dfrac{\pi }{2} + k2\pi \)

C. \(x = \dfrac{\pi }{2} + k\pi \)

D. \(x = k2\pi \)

Câu hỏi : 357681

Phương pháp giải:

\( - 1 \le \sin x \le 1\,\,\forall x\).

 • Đáp án : B
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có \( - 1 \le \sin x \le 1\,\,\forall x \Leftrightarrow 1 \ge  - \sin x \ge  - 1\,\,\forall x \Leftrightarrow 3 \ge 2 - \sin x \ge 1\,\,\forall x\)

  \( \Rightarrow 3 \ge y \ge 1\,\,\forall x \Rightarrow \mathop {\min }\limits_\mathbb{R} y = 1 \Leftrightarrow \sin x = 1 \Leftrightarrow x = \dfrac{\pi }{2} + k2\pi \).

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com