Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một hình vuông có cạnh 4cm. Nếu tăng độ dài cạnh thêm 2cm nữa thì chu vi tăng lên hay giảm xuống bao nhiêu centimet?

Câu 357709: Một hình vuông có cạnh 4cm. Nếu tăng độ dài cạnh thêm 2cm nữa thì chu vi tăng lên hay giảm xuống bao nhiêu centimet?

A. 4cm.

B. 2cm.

C. 8cm.

D. 12cm.

Câu hỏi : 357709

Phương pháp giải:

tìm chu vi hình vuông có cạnh 4cm. Tìm cạnh hình vuông mới sau khi tăng thêm 2cm mỗi cạnh.


Tìm chu vi hình vuông  mới. Lấy chu vi hình vuông mới rồi so sánh với chu vi hình vuông ban đầu.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Chu vi hình vuông có độ dài cạnh 4cm là: \(4 \times 4 = 16\left( {cm} \right)\)

  Tăng độ dài cạnh hình vuông thêm 2cm ta được hình vuông mới có cạnh là : \(4 + 2 = 6\left( {cm} \right)\)

  Chu vi hình vuông mới là : \(6 \times 4 = 24\left( {cm} \right)\)

  Vậy chu vi hình vuông mới lớn hơn chu vi hình vuông ban đầu số centimet là :\(24 - 16 = 8\left( {cm} \right)\)

  Đáp số : 8cm.

  Chọn C

  Chú ý:

  Nhận xét : Nếu tăng độ dài cạnh thêm a (cm) thì chu vi tăng lên \(a \times 4\) (cm) 

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com