Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Quan sát hình vẽ sau. Hãy so sánh chu vi hình vuông màu xanh và chu vi hình vuông màu đỏ.

Câu 357710: Quan sát hình vẽ sau. Hãy so sánh chu vi hình vuông màu xanh và chu vi hình vuông màu đỏ.


A. Chu vi hình vuông màu xanh lớn hơn chu vi hình vuông màu đỏ\(62cm\). 

B. Chu vi hình vuông màu xanh lớn hơn chu vi hình vuông màu đỏ\(60cm\). 

C. Chu vi hình vuông màu xanh lớn hơn chu vi hình vuông màu đỏ\(50cm\). 

D. Chu vi hình vuông màu xanh lớn hơn chu vi hình vuông màu đỏ\(70cm\). 

Câu hỏi : 357710

Phương pháp giải:

Tìm chu vi hình vuông đỏ, nhận thấy hình vuông màu đỏ có độ dài cạnh bằng chiều rộng hình chữ nhật màu vàng. Hình vuông màu xanh có độ dài một cạnh bằng chiều dài hình chữ nhật màu vàng cộng với 1 cạnh của hình vuông màu đỏ.


Từ đó ta có thể dễ dàng tính được chu vi của hình vuông màu xanh và màu đỏ, rồi so sánh. 

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Quan sát hình vẽ ta thấy, hình vuông màu đỏ có độ dài cạnh bằng chiều rộng hình chữ nhật màu vàng và bằng 8cm.

  Chu vi hình vuông màu đỏ là: \(8 \times 4 = 32\,\left( {cm} \right)\)

  Độ dài cạnh hình vuông màu xanh là: \(15 + 8 = 23\left( {cm} \right)\)

  Chu vi hình vông màu xanh là: \(23 \times 4 = 92\left( {cm} \right)\)

  Chu vi hình vuông màu xanh lớn hơn chu vi hình vuông màu đỏ số centimet là:  \(92 - 32 = 60\left( {cm} \right)\)

  Đáp số: Chu vi hình vuông màu xanh lớn hơn chu vi hình vuông màu đỏ \(60cm\). 

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com