Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một ao cá có chu vi bằng \(\frac{1}{3}\) chu vi của hình chữ nhật có chiều dài 45cm và chiều rộng 30cm. Tính chu vi của ao cá hình vuông đó.

Câu 357711: Một ao cá có chu vi bằng \(\frac{1}{3}\) chu vi của hình chữ nhật có chiều dài 45cm và chiều rộng 30cm. Tính chu vi của ao cá hình vuông đó.

A. \(40cm\).

B. \(80cm\).

C. \(60cm\).

D. \(50cm\).

Câu hỏi : 357711

Phương pháp giải:

Tính chu vi của hình chữ nhật sau đó tính chu vi của ao cá.


Lưu ý:


+ Muốn tính chu vi hình chữ nhật ta lấy chiều dài cộng với chiều rộng rồi nhân với 2.


+ Muốn tính chu vi hình vuông ta lấy độ dài một cạnh nhân với 4.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Chu vi của hình chữ nhật có chiều dài 45cm và chiều rộng 30cm là: \(\left( {45 + 30} \right) \times 2 = 150\,\left( {cm} \right)\)

  Chu vi của ao cá hình vuông là: \(150:3 = 50\left( {cm} \right)\)

  Đáp số: \(50cm\).

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com