Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dòng điện xoay chiều có tần số góc ω chạy qua đoạn mạch RLC nối tiếp. Cảm kháng của mạch được tính bởi công thức

Câu 358163: Dòng điện xoay chiều có tần số góc ω chạy qua đoạn mạch RLC nối tiếp. Cảm kháng của mạch được tính bởi công thức

A. ZL = ωL

B. \({Z_L} = \frac{1}{{\omega L}}\)

C. \({Z_L} = \frac{L}{\omega }\)

D. \({Z_L} = \frac{\omega }{L}\)

Câu hỏi : 358163

Phương pháp giải:

Cảm kháng của mạch được tính bởi công thức ZL = ωL

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cảm kháng của mạch được tính bởi công thức ZL = ωL

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com