Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho tập hợp: \(K = \left\{ {5;\,\,6;\,\,7;\,\,8} \right\}.\) Viết các tập hợp con của \(K\) sao cho các phần tử của nó phải có ít nhất một số lẻ, một số chẵn.

Câu 358500:

Cho tập hợp: \(K = \left\{ {5;\,\,6;\,\,7;\,\,8} \right\}.\) Viết các tập hợp con của \(K\) sao cho các phần tử của nó phải có ít nhất một số lẻ, một số chẵn.

A.

\(\begin{array}{l}{K_1} = \left\{ {5;6} \right\}\,\,;\,\,{K_2} = \left\{ {5;8} \right\}\,\,;\,\,{K_3} = \left\{ {6;7} \right\}\,\,;\,\,{K_4} = \left\{ {7;8} \right\}\\{K_5} = \left\{ {5;6;7} \right\}\,\,;\,\,{K_6} = \left\{ {5;6;8} \right\}\,\,;\,\,{K_7} = \left\{ {5;7;8} \right\}\,\,;\,\,{K_8} = \left\{ {6;7;8} \right\}\\{K_9} = \left\{ {5;6;7;8} \right\}\end{array}\)

B.

\({K_1} = \left\{ {5;6} \right\}\,\,;\,\,{K_2} = \left\{ {5;8} \right\}\,\,;\,\,{K_3} = \left\{ {6;7} \right\}\,\,;\,\,{K_4} = \left\{ {7;8} \right\}\)

C.

\(\begin{array}{l}{K_1} = \left\{ {5;6} \right\}\,\,;\,\,{K_2} = \left\{ {5;7} \right\}\,\,;\,\,{K_3} = \left\{ {6;7} \right\}\,\,;\,\,{K_4} = \left\{ {6;8} \right\}\\{K_5} = \left\{ {5;6;7} \right\}\,\,;\,\,{K_6} = \left\{ {5;6;8} \right\}\,\,;\,\,{K_7} = \left\{ {5;7;8} \right\}\,\,;\,\,{K_8} = \left\{ {6;7;8} \right\}\\{K_9} = \left\{ {5;6;7;8} \right\}\end{array}\)

D.

\(\begin{array}{l}{K_1} = \left\{ {5;6} \right\}\,\,;\,\,{K_2} = \left\{ {5;7} \right\}\,\,;\,\,{K_3} = \left\{ {5;8} \right\}\,\,;\,\,{K_4} = \left\{ {6;7} \right\}\,\,;\,\,{K_5} = \left\{ {7;8} \right\}\\{K_6} = \left\{ {5;6;7} \right\}\,\,;\,\,{K_7} = \left\{ {5;6;8} \right\}\,\,;\,\,{K_8} = \left\{ {5;7;8} \right\}\,\,;\,\,{K_9} = \left\{ {6;7;8} \right\}\\{K_{10}} = \left\{ {5;6;7;8} \right\}\end{array}\)

Câu hỏi : 358500

Phương pháp giải:

Để tìm tập hợp con của tập hợp K, ta lần lượt đi tìm các tập hợp con có 2 phần tử, 3 phần tử, 4 phần tử , …. thỏa mãn yêu cầu đề bài.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Các tập con của \(K\) có ít nhất một số lẻ và một số chẵn thì các tập con đó phải có ít nhất \(2\) phần tử.

  Như vậy các tập hợp con thỏa mãn yêu cầu bài toán là những tập hợp gồm \(2,\,\,3\) hoặc \(4\) phần tử trong đó các phần tử có ít nhất \(1\) số chẵn và \(1\) số lẻ.

  Các tập hợp con thỏa mãn yêu cầu bài toán là:

  \(\) \(\begin{array}{l}{K_1} = \left\{ {5;\,\,6} \right\}\\{K_2} = \left\{ {5;\,\,8} \right\}\\{K_3} = \left\{ {6;\,\,7} \right\}\\{K_4} = \left\{ {7;\,\,8} \right\}\\{K_5} = \left\{ {5;\,\,6;\,\,7} \right\}\end{array}\)

  \(\begin{array}{l}{K_6} = \left\{ {5;\,\,6;\,\,8} \right\}\\{K_7} = \left\{ {5;\,\,7;\,\,8} \right\}\\{K_8} = \left\{ {6;\,\,7;\,\,8} \right\}\\{K_9} = \left\{ {5;\,\,6;\,\,7;\,\,8} \right\}\end{array}\)

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com