Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thực hiện các thí nghiệm sau:

(1) Thêm đồng thời hỗn hợp dung dịch H2SO4 loãng và KNO3 đến dư vào ống nghiệm chứa Cu.

(2) Thêm vài giọt dung dịch H2SO4 loãng vào dung dịch chứa Fe(NO3)2.

(3) Thêm vài giọt K3PO4 vào dung dịch AgNO3.

(4) Thêm từ từ tới dư dung dịch NH3 vào dung dịch ZnSO4.

(5) Thêm từ từ tới dư dung dịch NH3 vào dung dịch AlCl3.

Số thí nghiệm thu được kết tủa sau khi kết thúc phản ứng là:

Câu 359202: Thực hiện các thí nghiệm sau:


(1) Thêm đồng thời hỗn hợp dung dịch H2SO4 loãng và KNO3 đến dư vào ống nghiệm chứa Cu.


(2) Thêm vài giọt dung dịch H2SO4 loãng vào dung dịch chứa Fe(NO3)2.


(3) Thêm vài giọt K3PO4 vào dung dịch AgNO3.


(4) Thêm từ từ tới dư dung dịch NH3 vào dung dịch ZnSO4.


(5) Thêm từ từ tới dư dung dịch NH3 vào dung dịch AlCl3.


Số thí nghiệm thu được kết tủa sau khi kết thúc phản ứng là:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu hỏi : 359202

Phương pháp giải:

Dựa vào tính chất hóa học của các chất để viết các phương trình hóa học xảy ra.

 • Đáp án : B
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  (1) 3Cu + 8H+ + 2NO3- → 3Cu2+ + 2NO + 4H2O.

  (2) 3Fe2+ + 4H+ + NO3- → 3Fe3+ + NO + 2H2O

  (3) K3PO4 +3 AgNO3 Ag3PO4 ↓ + 3KNO3

  (4) Zn2+ + 2NH3 + 2H2O → Zn(OH)2 + 2NH4+

        Zn(OH)2 + 4NH3 → [Zn(NH3)4](OH)2

  (5) Al3+ + 3NH3 + 3H2OAl(OH)3↓ + 3NH4+

  Vậy có 2 thí nghiệm thu được kết tủa sau khi kết thúc phản ứng (thí nghiệm 3 và thí nghiệm 5).

  Đáp án B

  Chú ý:

  NH3 có khả năng tạo phức tan với Cu(OH)2, Zn(OH)2,...

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com