Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phương trình của đường thẳng qua điểm \(M\left( {{x_0};{y_0}} \right)\) có vectơ chỉ phương  \(\overrightarrow u  = \left( {a;b} \right)\) là:

Câu 359687: Phương trình của đường thẳng qua điểm \(M\left( {{x_0};{y_0}} \right)\) có vectơ chỉ phương  \(\overrightarrow u  = \left( {a;b} \right)\) là:

A. \(b\left( {x - {x_0}} \right) - a\left( {y - {y_0}} \right) = 0\)                                                

B. \(a\left( {x + {x_0}} \right) + b\left( {y + {y_0}} \right) = 0\)

C. \(a\left( {x - {x_0}} \right) + b\left( {y - {y_0}} \right) = 0\)                                                

D. \(b\left( {x + {x_0}} \right) - a\left( {y + {y_0}} \right) = 0\)

Câu hỏi : 359687

Phương pháp giải:

Phương trình đường thẳng đi qua \(M\left( {{x_0};{y_0}} \right)\) và có \(\overrightarrow n  = \left( {A;B} \right)\) có dạng:   \(A\left( {x - {x_0}} \right) + B\left( {y - {y_0}} \right) = 0\)

 • Đáp án : A
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đường thẳng cần tìm có VTCP là \(\overrightarrow u  = \left( {a;\,\,b} \right) \Rightarrow \) đường thẳng cần tìm nhận vecto \(\overrightarrow n  = \left( {b; - a} \right)\) làm VTPT.

  \( \Rightarrow \) Phương trình cần tìm có dạng: \(b\left( {x - {x_0}} \right) - a\left( {y - {y_0}} \right) = 0.\)

  Chọn  A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com