Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho tam giác đều \(ABC\) (như hình bên) có trọng tâm \(G\). Phép quay tâm \(G\), góc \(\alpha \) biến đường thẳng \(AB\) thành đường thẳng \(CA\). Khi đó:

Câu 359727: Cho tam giác đều \(ABC\) (như hình bên) có trọng tâm \(G\). Phép quay tâm \(G\), góc \(\alpha \) biến đường thẳng \(AB\) thành đường thẳng \(CA\). Khi đó:


A. \(\alpha  = {60^0}\)

B. \(\alpha  =  - {60^0}\)

C. \(\alpha  = {120^0}\)

D. \(\alpha  = {180^0}\)

Câu hỏi : 359727

Phương pháp giải:

Dựa vào định nghĩa phép quay.

 • Đáp án : C
  (4) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \({Q_{\left( {G;\alpha } \right)}}\left( {AB} \right) = CA \Rightarrow {Q_{\left( {G;\alpha } \right)}}\left( A \right) = C \Rightarrow \left| \alpha  \right| = \left( {GA;GC} \right) = {120^0}\).

  Do phép quay biến \(A\) thành \(C\) là phép quay ngược chiều kim đồng hồ. Vậy \(\alpha  = {120^0}\).

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com