Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

“Vạch trần chính sách đàn áp bóc lột dã man của chủ nghĩa đế quốc nói chung và đế quốc Pháp nói riêng, thức tỉnh các dân tộc bị áp bức nổi dậy”. Đó là nội dung được viết trong tờ báo nào của Nguyễn Ái Quốc?

Câu 359805: “Vạch trần chính sách đàn áp bóc lột dã man của chủ nghĩa đế quốc nói chung và đế quốc Pháp nói riêng, thức tỉnh các dân tộc bị áp bức nổi dậy”. Đó là nội dung được viết trong tờ báo nào của Nguyễn Ái Quốc?

A. Đời sống công nhân.

B. Nhân đạo.

C. Người cùng khổ.         

D. Tạp chí Thư tín quốc tế.

Câu hỏi : 359805

Phương pháp giải:

suy luận

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  “ Vạch trần chính sách đàn áp bóc lột dã man của chủ nghĩa đế quốc nói chung và đế quốc Pháp nói riêng, thức tỉnh các dân tộc bị áp bức nổi dậy” là nội dung trong các bài báo của Nguyễn Ái Quốc đăng ở tờ “Người cùng khổ”

  Chọn: C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com