Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hỗn hợp E gồm Fe3O4, CuO, Al, Al2O3, Cu và Fe (nguyên tố oxi chiếm 20,4255% khối lượng hỗn hợp). Cho khí CO đi qua 21,15 gam E nung nóng, sau một thời gian thu được hỗn hợp chất rắn T và hỗn hợp khí X. Cho toàn bộ X vào dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được 9,0 gam kết tủa. Cho T tan hết trong dung dịch HNO3 (loãng, dư), thu được dung dịch chứa 70,77 gam muối của kim loại và 2,688 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm NO và N2O. Tỉ khối của Z so với He có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?

Câu 360252: Hỗn hợp E gồm Fe3O4, CuO, Al, Al2O3, Cu và Fe (nguyên tố oxi chiếm 20,4255% khối lượng hỗn hợp). Cho khí CO đi qua 21,15 gam E nung nóng, sau một thời gian thu được hỗn hợp chất rắn T và hỗn hợp khí X. Cho toàn bộ X vào dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được 9,0 gam kết tủa. Cho T tan hết trong dung dịch HNO3 (loãng, dư), thu được dung dịch chứa 70,77 gam muối của kim loại và 2,688 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm NO và N2O. Tỉ khối của Z so với He có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 10,12

B. 8,37

C. 9,26

D. 11,25

Câu hỏi : 360252

Phương pháp giải:

Vì nguyên tố oxi chiếm 20,4255% khối lượng hỗn hợp nên tính được số mol O trong E.


Hỗn hợp khí X có chứa CO và CO2.


Ta có sơ đồ phản ứng:Khối lượng kim loại trong E là mkim loại (E) = mE - mO (E)


Dùng bảo toàn nguyên tố O để tính được số mol O trong T.


Từ khối lượng muối ta suy ra mNO3- (muối) = m muối - mkim loại (E)


Quy đổi hỗn hợp T gồm Al, Fe, Cu và O


Dựa vào các bán phản ứng oxi hóa: nNO3- (muối) = 2.nO + 3nNO + 8nN2O


Kết hợp với tổng số mol khí Z để tính số mol NO và số mol N2O.


Khi đó tính được khối lượng mol trung bình của Z và tỉ khối của Z so với He.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Vì nguyên tố oxi chiếm 20,4255% khối lượng hỗn hợp nên mO = 4,32 (gam) → nO (E) = 0,27 (mol).

  Hỗn hợp khí X có chứa CO và CO2.

  Ta có: nCO2 (X) = nCaCO3 = 0,09 mol

  Ta có sơ đồ phản ứng:

  Khối lượng kim loại trong E là mkim loại (E) = mE - mO (E) = 21,15 - 0,27.16 = 16,83 (gam)

  Ta có: nO (T) = nO (E) - nCO2 = 0,27- 0,09 = 0,18 mol

  Từ khối lượng muối ta suy ra mNO3- (muối) = m muối - mkim loại (E) = 70,77 - 16,83 = 53,94 (gam)

  → nNO3- (muối) = 0,87 (mol)

  Quy đổi hỗn hợp T gồm Al, Fe, Cu và 0,18 mol O

  Khi cho T phản ứng với HNO3 thì xảy ra các quá trình oxi hóa sau:

  NO3- + 3e + 4H + → NO + 2H2O

  2NO3- + 8e + 10 H + → N2O + 5 H2O

   Ta có nNO3- (muối) = 0,87 = 2.nO + 3nNO + 8nN2O = 0,18.2 + 3nNO + 8nN2O (mol)

  Mặt khác nNO + nN2O = 0,12 mol

  Giải hệ trên ta được nNO = 0,09 mol; nN2O = 0,03 mol

  \( \Rightarrow {\overline M _Z} = \frac{{{m_{NO}} + {m_{N2O}}}}{{{n_{NO}} + {n_{N2O}}}} = \frac{{0,09.30 + 0,03.44}}{{0,12}} = 33,5(g/mol)\)

  Tỉ khối hơi của Z so với He bằng: dZ/He = 33,5 : 4 = 8,375 gần nhất với giá trị 8,37.

  Đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com