Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho 8,3 gam hỗn hợp X gồm Al, Fe (nAl = nFe) vào 100 ml dung dịch Y gồm Cu(NO3)2 và AgNO3. Sau khi phản ứng kết thúc thu được chất rắn A gồm 3 kim loại. Hòa tan hoàn toàn chất rắn A vào dung dịch HCl dư thấy có 1,12 lít khí thoát ra (đktc) và còn lại 28 gam chất rắn không tan B. Nồng độ CM của Cu(NO3)2 và của AgNO3 lần lượt là

Câu 360713: Cho 8,3 gam hỗn hợp X gồm Al, Fe (nAl = nFe) vào 100 ml dung dịch Y gồm Cu(NO3)2 và AgNO3. Sau khi phản ứng kết thúc thu được chất rắn A gồm 3 kim loại. Hòa tan hoàn toàn chất rắn A vào dung dịch HCl dư thấy có 1,12 lít khí thoát ra (đktc) và còn lại 28 gam chất rắn không tan B. Nồng độ CM của Cu(NO3)2 và của AgNO3 lần lượt là

A. 2M và 1M.          

B. 1M và 2M.

C. 0,2M và 0,1M.     

D. kết quả khác.

Câu hỏi : 360713

Phương pháp giải:

Sử dụng phương pháp bảo toàn electron.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

   

  Đặt nAl = nFe = a (mol) → 27a + 56a = 8,3 → a = 0,1 (mol)

  Cho rắn A pư với dd HCl dư chỉ có Fe pư

  BT e: nFe dư = nH2 = 0,05 (mol)

  → nFe pư = nFe bđ - nFe dư = 0,1 - 0,05 = 0,05 (mol)

  Xét quá trình hh kim loại tác dụng với hh muối có:

  Bảo toàn e ta có:

  ∑ ne (KL nhường) = ne (Ag+, Cu2+ nhận)

  → 0,3 + 0,1 = 2a + b (I)

  Mặt khác có: mB = 64a + 108b = 28 (II)

  giải hệ (I) và (II) được a = 0,1 và b = 0,2

  \( \Rightarrow \left\{ \matrix{
  {C_M}Cu{(N{O_3})_2} = {{{n_{Cu(N{O_3})}}_2} \over {{V_Y}}} = {{0,1} \over {0,1}} = 1(M) \hfill \cr
  {C_M}AgN{O_3} = {{{n_{AgN{O_3}}}} \over {{V_Y}}} = {{0,2} \over {0,1}} = 2(M) \hfill \cr} \right.\)

  Đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com