Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trên kệ có 30 tập sách. Có thể sắp xếp theo bao nhiêu cách khác nhau để có tập 5 và tập 6 không đứng cạnh nhau?

Câu 361110: Trên kệ có 30 tập sách. Có thể sắp xếp theo bao nhiêu cách khác nhau để có tập 5 và tập 6 không đứng cạnh nhau?

A. \(28.29!\)

B. \(28!.29\)

C. \(28.29\)

D. \({28^2}\)

Câu hỏi : 361110

Phương pháp giải:

Nhóm 2 tập 5 và tập 6 thành 1 nhóm.

 • Đáp án : A
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Số cách xếp 30 tập sách bất kì trên kệ là \(30!\) cách.

  Nhóm tập 5 và tập 6 thành 1 nhóm, có \(29!\)  cách xếp 30 tập sách sao cho tập 5 và tập 6 đứng cạnh nhau, ứng với mỗi cách trên có \(2!\) cách hoán vị 2 tập.

  \( \Rightarrow \) Có \(29.2!\) cách xếp sao cho 2 tập 5 và 6 đứng cạnh nhau.

  Vậy có \(30! - 29!.2! = 29!\left( {30 - 2} \right) = 28.29!\).

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com