Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tất cả các giá trị thực của m để hàm số \(y = \dfrac{{mx - 1}}{{\left( {m - 2} \right)x - 1}}\) nghịch biến trên các khoảng xác định?

Câu 361342: Tất cả các giá trị thực của m để hàm số \(y = \dfrac{{mx - 1}}{{\left( {m - 2} \right)x - 1}}\) nghịch biến trên các khoảng xác định?

A. \(m \ne 2\)  

B. \(m > 1\)  

C. \(m \in \mathbb{R}\)  

D. \(m \ge 1\)

Câu hỏi : 361342
 • Đáp án : C
  (7) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  + Vì hàm số Nghịch Biến \(y' < 0\)

   \( \Leftrightarrow \dfrac{{ - m + \left( {m - 2} \right)}}{{{{\left[ {\left( {m - 2} \right).x - 1} \right]}^2}}} < 0 \Leftrightarrow  - m + \left( {m - 2} \right) < 0 \Leftrightarrow  - 2 < 0\)  (luôn đúng).

  \( \Rightarrow \) Hàm số nghịch biến \(\forall m \in \mathbb{R}\).

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com