Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tìm tất cả giá trị thực của m để hàm số \(y = \dfrac{{x + m}}{{x - 1}}\) nghịch biến trên mỗi khoảng xác định?

Câu 361343: Tìm tất cả giá trị thực của m để hàm số \(y = \dfrac{{x + m}}{{x - 1}}\) nghịch biến trên mỗi khoảng xác định?

A. \(m >  - 1\)  

B. \(m \le  - 1\)  

C. \(m \ge  - 1\)  

D. \(m < 1\)

Câu hỏi : 361343
 • Đáp án : A
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  + Vì hàm số Nghịch Biến \( \Rightarrow \)\(y' < 0\) \( \Leftrightarrow \dfrac{{ - 1 - m}}{{{{\left( {x - 1} \right)}^2}}} < 0 \Leftrightarrow  - 1 - m < 0 \Leftrightarrow m >  - 1\).

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com