Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đường cong của hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây? 

Câu 362313: Đường cong của hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây? 

A. \(y = {x^4} - 2{x^2} - 2.\)

B. \(y = {x^4} + 2{x^2} - 2.\)

C. \(y =  - {x^3} + 3x - 2.\)

D. \(y = {x^3} + {x^2} - 2.\)

Câu hỏi : 362313
 • Đáp án : A
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Nhìn hình dạng đồ thị suy ra đồ thị là hàm bậc bốn trùng phương.

  Nét cuối của đồ thị hàm số đi lên nên \(a > 0\).

  Đồ thị là hàm bậc bốn trùng phương có 3 cực trị \( \Rightarrow  - \dfrac{b}{{2a}} > 0\). Mà \(a > 0 \Rightarrow b < 0\).

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com