Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Giá trị của tham số \(m\) để đồ thị hàm số \(y = {x^4} - 2m{x^2} + m - 1\) có ba điểm cực trị, đồng thời ba điểm cực trị đó là ba đỉnh của một tam giác có bán kính đường tròn ngoại tiếp bằng 1 là:

Câu 362392: Giá trị của tham số \(m\) để đồ thị hàm số \(y = {x^4} - 2m{x^2} + m - 1\) có ba điểm cực trị, đồng thời ba điểm cực trị đó là ba đỉnh của một tam giác có bán kính đường tròn ngoại tiếp bằng 1 là:

A. \(\left[ \begin{array}{l}m = 1\\m =  \pm \dfrac{{ - 1 + \sqrt 5 }}{2}\end{array} \right.\)

B. \(\left[ \begin{array}{l}m = 1\\m = \dfrac{{ - 1 + \sqrt 5 }}{2}\end{array} \right.\)

C. \(m =  \pm \dfrac{{ - 1 + \sqrt 5 }}{2}\)

D. \(m = 1\)

Câu hỏi : 362392
 • Đáp án : B
  (7) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có \(y' = 4{x^3} - 4mx = 0 \Leftrightarrow 4x\left( {{x^2} - m} \right) = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x = 0\\{x^2} = m\end{array} \right.\).

  Để hàm số có 3 cực trị thì phương trình \({x^2} = m\) có hai nghiệm phân biệt khác \(0 \Rightarrow m > 0\).

  \( \Rightarrow y' = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x = 0 \Rightarrow y = m - 1 \Rightarrow A\left( {0;m - 1} \right)\\x = \sqrt m  \Rightarrow y =  - {m^2} + m - 1 \Rightarrow B\left( {\sqrt m ; - {m^2} + m - 1} \right)\\x =  - \sqrt m  \Rightarrow y =  - {m^2} + m - 1 \Rightarrow C\left( { - \sqrt m ; - {m^2} + m - 1} \right)\end{array} \right.\)

  Ta có \(\left\{ \begin{array}{l}\overrightarrow {AB}  = \left( {\sqrt m ; - {m^2}} \right) \Rightarrow AB = \sqrt {m + {m^4}} \\\overrightarrow {AC}  = \left( { - \sqrt m ; - {m^2}} \right) \Rightarrow AC = \sqrt {m + {m^4}} \\\overrightarrow {BC}  = \left( { - 2\sqrt m ;0} \right) \Rightarrow BC = 2\sqrt m \end{array} \right.\)

  \({r_{nt}} = \dfrac{{AB.AC.BC}}{{4{S_{\Delta ABC}}}} = 1;\,\,{S_{\Delta ABC}} = \dfrac{1}{2}AH.BC\) trong đó \(H\) là trung điểm của \(BC \Rightarrow H\left( {0; - {m^2} + m - 1} \right)\).

  \( \Rightarrow \overrightarrow {AH}  = \left( {0; - {m^2}} \right) \Rightarrow AH = {m^2}\) \( \Rightarrow {S_{\Delta ABC}} = \dfrac{1}{2}.{m^2}.2\sqrt m  = {m^2}\sqrt m \).

  \( \Rightarrow {r_{nt}} = \dfrac{{\sqrt {m + {m^4}} \sqrt {m + {m^4}} 2\sqrt m }}{{4{m^2}\sqrt m }} = 1\).

  CALC 4 đáp án.

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com