Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một người khối lượng m1 = 50kg đang chạy với vận tốc v1 = 4m/s thì nhảy lên một chiếc xe khối lượng m2 = 80 kg chạy song song ngang với người này với vận tốc v2 = 3 m/s. Sau đó, xe và người vẫn tiếp tục chuyển động theo phương cũ. Tính vận tốc xe sau khi người này nhảy lên nếu ban đầu xe và người chuyển động ngược chiều.

Câu 362407:

Một người khối lượng m1 = 50kg đang chạy với vận tốc v1 = 4m/s thì nhảy lên một chiếc xe khối lượng m2 = 80 kg chạy song song ngang với người này với vận tốc v2 = 3 m/s. Sau đó, xe và người vẫn tiếp tục chuyển động theo phương cũ. Tính vận tốc xe sau khi người này nhảy lên nếu ban đầu xe và người chuyển động ngược chiều.

A.  3,5m/s           

B.  3,38m/s     

C.  0,3m/s      

D.  0,4m/s

Câu hỏi : 362407
Phương pháp giải:

Động lượng của một vật khối lượng m đang chuyển động với vận tốc \(\overrightarrow v \) là đại lượng được xác định bởi công thức: \(\overrightarrow p  = m\overrightarrow v \)


Định luật bảo toàn động lượng: Động lượng của một hệ cô lập là một đại lượng bảo toàn.

 • Đáp án : C
  (6) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Xét hệ xe và người.

  Động lượng của hệ trước va chạm: \(\overrightarrow {{p_1}}  = {m_1}\overrightarrow {{v_1}}  + {m_2}\overrightarrow {{v_2}} \)

  Động lượng của hệ sau va chạm: \(\overrightarrow {{p_2}}  = \left( {{m_1} + {m_2}} \right)\overrightarrow v \)

  Áp dụng định luật bảo toàn động lượng cho lúc trước và sau khi người nhảy lên xe ta có:

  \(\overrightarrow {{p_1}}  = \overrightarrow {{p_2}}  \Leftrightarrow {m_1}\overrightarrow {{v_1}}  + {m_2}\overrightarrow {{v_2}}  = \left( {{m_1} + {m_2}} \right)\overrightarrow v \)

  Chọn chiều dương là chiều chuyển động của xe. Ta có:

  \( - {m_1}{v_1} + {m_2}{v_2} = \left( {{m_1} + {m_2}} \right)v \Rightarrow v = \dfrac{{ - {m_1}{v_1} + {m_2}{v_2}}}{{{m_1} + {m_2}}} = \dfrac{{ - 50.4 + 80.3}}{{50 + 80}} \approx 0,3m/s\)

  Vậy xe tiếp tục chuyển động theo chiều cũ với vận tốc 0,3m/s

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com