Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một khẩu súng đại bác nằm ngang khối lượng ms = 1000kg, bắn một viên đạn khối lượng mđ = 2,5kg. Vận tốc viên đạn ra khỏi nòng súng là 600m/s. Tìm vận tốc của súng sau khi bắn:

Câu 362408:

Một khẩu súng đại bác nằm ngang khối lượng ms = 1000kg, bắn một viên đạn khối lượng mđ = 2,5kg. Vận tốc viên đạn ra khỏi nòng súng là 600m/s. Tìm vận tốc của súng sau khi bắn:

A.  1,5m/s     

B.  4,17m/s         

C.  3m/s           

D.  2,5m/s

Câu hỏi : 362408

Phương pháp giải:

Động lượng của một vật khối lượng m đang chuyển động với vận tốc \(\overrightarrow v \) là đại lượng được xác định bởi công thức: \(\overrightarrow p  = m\overrightarrow v \)


Định luật bảo toàn động lượng: Động lượng của một hệ cô lập là một đại lượng bảo toàn:

 • Đáp án : A
  (4) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ban đầu khẩu súng đại bác nằm yên nên động lượng của súng khi chưa bắn: \(\overrightarrow {{p_1}}  = 0\)

  Động lượng của hệ sau khi bắn súng là: \(\overrightarrow {{p_2}}  = {m_s}.\overrightarrow {{v_s}}  + {m_d}.\overrightarrow {{v_d}} \)

  Áp dụng định luật bảo toàn động lượng ta có: \({m_s}.\overrightarrow {{v_s}}  + {m_d}.\overrightarrow {{v_d}}  = 0\)

  Chọn chiều dương là chiều chuyển động của đạn bay ra khỏi nòng súng. Ta có:

              \({m_s}.{v_s} + {m_d}.{v_d} = 0 \Rightarrow {v_s} =  - \dfrac{{{m_d}.{v_d}}}{{{m_s}}} =  - \dfrac{{600.2,5}}{{1000}} =  - 1,5m/s\)

  Vậy sau khi bắn súng bị giật ngược lại với vận tốc 1,5m/s

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com