Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một xe ô tô có khối lượng m1 = 3 tấn chuyển động thẳng với vận tốc v1 = 1,5m/s đến tông và dính vào một xe gắn máy đang đứng yên có khối lượng m2 = 100kg. Vận tốc của các xe là :

Câu 362410:

Một xe ô tô có khối lượng m1 = 3 tấn chuyển động thẳng với vận tốc v1 = 1,5m/s đến tông và dính vào một xe gắn máy đang đứng yên có khối lượng m2 = 100kg. Vận tốc của các xe là :

A.  1,5m/s       

B.  1,55m/s 

C.  1,45m/s     

D.  1,35m/s

Câu hỏi : 362410

Phương pháp giải:

Động lượng của một vật khối lượng m đang chuyển động với vận tốc \(\overrightarrow v \) là đại lượng được xác định bởi công thức: \(\overrightarrow p  = m\overrightarrow v \)


Định luật bảo toàn động lượng: Động lượng của một hệ cô lập là một đại lượng bảo toàn:

 • Đáp án : C
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Động lượng của hệ trước va chạm: \(\overrightarrow {{p_1}}  = {m_1}\overrightarrow {{v_1}}  + {m_2}\overrightarrow {{v_2}}  = {m_1}\overrightarrow {{v_1}}  + {m_2}\overrightarrow 0  = {m_1}\overrightarrow {{v_1}} \)

   

  Động lượng của hệ sau va chạm: \(\overrightarrow {{p_2}}  = \left( {{m_1} + {m_2}} \right)\overrightarrow v \)

  Áp dụng định luật bảo toàn động lượng cho lúc trước và sau va chạm ta có:

  \(\overrightarrow {{p_1}}  = \overrightarrow {{p_2}}  \Leftrightarrow {m_1}\overrightarrow {{v_1}}  = \left( {{m_1} + {m_2}} \right)\overrightarrow v \)

  Chọn chiều dương là chiều chuyển động của ô tô trước khi va chạm. Ta có:

  \({m_1}{v_1} = \left( {{m_1} + {m_2}} \right)v \Rightarrow v = \dfrac{{{m_1}{v_1}}}{{{m_1} + {m_2}}} = \dfrac{{3000.1,5}}{{3000 + 100}} = 1,45m/s\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com