Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hàm số \(y = \dfrac{{{x^3}}}{3} - 2{x^2} + 3x + \dfrac{2}{3}\,\). Toạ độ điểm cực đại của đồ thị hàm số là

Câu 362456: Cho hàm số \(y = \dfrac{{{x^3}}}{3} - 2{x^2} + 3x + \dfrac{2}{3}\,\). Toạ độ điểm cực đại của đồ thị hàm số là

A. \(\left( { - 1;2} \right)\)

B. \(\left( {1;2} \right)\)

C. \(\left( {1; - 2} \right)\)

D. \(\left( {3;\,\dfrac{2}{3}} \right)\)

Câu hỏi : 362456
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có \(y' = {x^2} - 4x + 3 = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x = 3\\x = 1\end{array} \right.\).

  BBT:

  \( \Rightarrow \) Điểm cực đại của đồ thị hàm số là \(\left( {1;2} \right)\).

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com