Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Chọn phương án đúng. Từ thông \(\Phi \) qua một khung dây biến đổi theo thời gian được cho trên hình vẽ. Suất điện động cảm ứng \({e_c}\) trong khung.

Câu 362510:

Chọn phương án đúng. Từ thông \(\Phi \) qua một khung dây biến đổi theo thời gian được cho trên hình vẽ. Suất điện động cảm ứng \({e_c}\) trong khung.


A. Trong khoảng thời gian \(0 \to 0,1s\) là \({e_{c1}} = 3V\)

B. Trong khoảng thời gian \(0,1 \to 0,2s\) là \({e_{c2}} = 6V\)

C. Trong khoảng thời gian \(0,2 \to 0,3s\) là \({e_{c3}} = 9V\) 

D. Trong khoảng thời gian \(0 \to 0,3s\) là \({e_{c4}} = 4V\)

Câu hỏi : 362510
Phương pháp giải:

Suất điện động cảm ứng có giá trị cho bởi: \({e_c} =  - \dfrac{{\Delta \Phi }}{{\Delta t}}\)

 • Đáp án : A
  (18) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Xử lí đồ thị ta có:

   

  A. Trong khoảng thời gian \(0 \to 0,1s\) có:

  \({e_{c1}} =  - \dfrac{{\Delta {\Phi _1}}}{{\Delta {t_1}}} =  - \dfrac{{{\Phi _2} - {\Phi _1}}}{{{t_2} - {t_1}}} =  - \dfrac{{0,9 - 1,2}}{{0,1 - 0}} = 3V\)

  B. Trong khoảng thời gian \(0,1 \to 0,2s\) có:

  \({e_{c2}} =  - \dfrac{{\Delta {\Phi _2}}}{{\Delta {t_2}}} =  - \dfrac{{{\Phi _3} - {\Phi _2}}}{{{t_3} - {t_2}}} =  - \dfrac{{0,6 - 0,9}}{{0,2 - 0,1}} = 3V\)

  C. Trong khoảng thời gian \(0,2 \to 0,3s\) có:

  \({e_{c3}} =  - \dfrac{{\Delta {\Phi _3}}}{{\Delta {t_3}}} =  - \dfrac{{{\Phi _4} - {\Phi _3}}}{{{t_4} - {t_3}}} =  - \dfrac{{0 - 0,6}}{{0,3 - 0,2}} = 6V\)

  D. Trong khoảng thời gian \(0 \to 0,3s\)s chia làm hai giai đoạn:

   + Từ \(0 \to 0,2s\) có:

  \({e_{0 - 0,2}} =  - \dfrac{{{\Phi _{0,2}} - {\Phi _0}}}{{{t_{0,2}} - {t_0}}} =  - \dfrac{{0,6 - 1,2}}{{0,2 - 0}} = 3V\)

    + Từ \(0,2 \to 0,3s\) có:

  \({e_{0,2 - 0,3}} =  - \dfrac{{{\Phi _{0,3}} - {\Phi _{0,2}}}}{{{t_{0,3}} - {t_{0,2}}}} =  - \dfrac{{0 - 0,6}}{{0,3 - 0,2}} = 6V\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com