Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hai dao động có phương trình lần lượt là: x1 = 5 cos (2πt + 0,75π) (cm) và x2 = 10 cos (2πt + 0,5π) (cm). Độ lệch pha của hai dao động này có độ lớn bằng

Câu 363660: Hai dao động có phương trình lần lượt là: x1 = 5 cos (2πt + 0,75π) (cm) và x2 = 10 cos (2πt + 0,5π) (cm). Độ lệch pha của hai dao động này có độ lớn bằng

A. 0,25π. 

B. 1,25π. 

C. 0,50π. 

D. 0,75π. 

Câu hỏi : 363660

Phương pháp giải:

Độ lệch pha của hai dao động: \(\Delta \varphi  = \left| {{\varphi _2} - {\varphi _1}} \right|\).

 • Đáp án : A
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Pha ban đầu của hai dao động lần lượt là: \({\varphi _1} = 0,75\pi ;\,\,{\varphi _2} = 0,5\pi \)

  \(\Rightarrow \Delta \varphi =\left| {{\varphi }_{2}}-{{\varphi }_{1}} \right|=\left| 0,75\pi -0,5\pi  \right|=0,25\pi \)

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com