Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox. Khi quan sát, người ta thấy rằng trong 2 phút, vật đã thực hiện được 120 dao động toàn phần. Chu kì dao động của vật là

Câu 363662: Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox. Khi quan sát, người ta thấy rằng trong 2 phút, vật đã thực hiện được 120 dao động toàn phần. Chu kì dao động của vật là

A. 1,0 s.

B. 1,5 s.

C. 2,0 s.

D. 2,5 s.

Câu hỏi : 363662

Phương pháp giải:

Chu kỳ dao động là thời gian vật thực hiện 1 dao động toàn phần.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Chu kỳ dao động của vật: \(T = \frac{t}{n} = \frac{{120}}{{120}} = 1\,\,\left( s \right)\).

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com