Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một vật dao động điều hòa có phương trình dao động \(x = 5\cos \left( {2\pi t + \frac{\pi }{3}} \right)\left( {cm} \right)\), cho \({\pi ^2} = 10\). Khi vật có li độ x = 3 cm thì gia tốc tương ứng của vật là

Câu 363665: Một vật dao động điều hòa có phương trình dao động \(x = 5\cos \left( {2\pi t + \frac{\pi }{3}} \right)\left( {cm} \right)\), cho \({\pi ^2} = 10\). Khi vật có li độ x = 3 cm thì gia tốc tương ứng của vật là

A. - 12 m/s2.

B. - 120 cm/s2.

C. 1,2 m/s2.

D. - 60 m/s2.

Câu hỏi : 363665

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức tính gia tốc của vật dao động điều hòa theo li độ: \(a =  - {\omega ^2}x\).

 • Đáp án : B
  (9) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có: \(x = 5\cos \left( {2\pi t + \frac{\pi }{3}} \right)\left( {cm} \right)\), tần số góc \(\omega  = 2\pi \,\,\left( {rad/s} \right)\).

  Gia tốc của vật ứng với li độ x = 3 cm: \(a =  - {\omega ^2}x =  - {\left( {2\pi } \right)^2}.3 =  - 120\,\,\left( {cm/{s^2}} \right)\).

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com