Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một vật dao động điều hòa với T. Hãy xác định thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí cân bằng đến \(\frac{{A\sqrt 2 }}{2}\)

Câu 364633: Một vật dao động điều hòa với T. Hãy xác định thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí cân bằng đến \(\frac{{A\sqrt 2 }}{2}\)

A. \(\frac{T}{8}\)

B. \(\frac{T}{4}\)

C. \(\frac{T}{6}\)

D. \(\frac{T}{{12}}\)

Câu hỏi : 364633

Phương pháp giải:

Sử dụng vòng tròn lượng giác và công thức \(\Delta t = \frac{{\Delta \varphi }}{\omega }\)

 • Đáp án : A
  (5) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Từ VTLG, ta thấy thời gian ngắn nhất vật đi từ vị trí cân bằng đến vị trí \(\frac{{A\sqrt 2 }}{2}\), vật quét được góc \(\frac{\pi }{4}\).

  Vậy áp dụng mối liên hệ giữa góc quét \(\Delta \varphi \) và khoảng thời gian ∆t, ta có:

  \(\Delta \varphi  = \frac{\pi }{4} \Rightarrow \Delta t = \frac{{\Delta \varphi }}{\omega } = \frac{{\frac{\pi }{4}}}{{\frac{{2\pi }}{T}}} = \frac{T}{8}\)

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com