Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Vật dao động với phương trình \(x = 5\cos \left( {4\pi t + \frac{\pi }{6}} \right)\,\,cm\). Tìm thời điểm vật qua vị trí cân bằng lần thứ 4 kể từ thời điểm ban đầu.

Câu 364649: Vật dao động với phương trình \(x = 5\cos \left( {4\pi t + \frac{\pi }{6}} \right)\,\,cm\). Tìm thời điểm vật qua vị trí cân bằng lần thứ 4 kể từ thời điểm ban đầu.

A. \(\frac{6}{5}\,\,s\).

B. \(\frac{4}{6}\,\,s\).

C. \(\frac{5}{6}\,\,s\).

D. Kết quả khác.

Câu hỏi : 364649

Phương pháp giải:

Sử dụng vòng tròn lượng giác và công thức \(\Delta t = \frac{{\Delta \varphi }}{\omega }\)

 • Đáp án : C
  (21) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Thời điểm vật đi qua VTCB lần thứ 2, vật quét được 1 góc \(\Delta \varphi  = \frac{{4\pi }}{3}\).

  Vậy áp dụng mối liên hệ gữa góc quét \(\Delta \varphi \) và khoảng thời gian ∆t, ta có:

  \(\Delta \varphi  = \frac{{4\pi }}{3} \Rightarrow \Delta t = \frac{{\Delta \varphi }}{\omega } = \frac{{\frac{{4\pi }}{3}}}{{\frac{{2\pi }}{T}}} = \frac{{2T}}{3}\)

  Nhận xét: Trong 1 chu kì, vật đi qua VTCB 2 lần

  → Thời điểm vật đi qua VTCB lần thứ 4 kể từ thời điểm đầu là:

  \(t = \frac{{2T}}{3} + T = \frac{{5T}}{3}\)

  Chu kì dao động: \(T = \frac{{2\pi }}{\omega } = \frac{{2\pi }}{{4\pi }} = 0,5\,\,\left( s \right) \Rightarrow t = \frac{{5T}}{3} = \frac{{5.0,5}}{3} = \frac{5}{6}\,\,\left( s \right)\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com