Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một con lắc lò xo đang dao động điều hòa với biên độ A, thời gian ngắn nhất để con lắc di chuyển từ vị trí có li độ \({x_1} =  - A\) đến vị trí có li độ \({x_2} = \frac{A}{2}\) là 1s. Chu kì dao động của con lắc là

Câu 364651: Một con lắc lò xo đang dao động điều hòa với biên độ A, thời gian ngắn nhất để con lắc di chuyển từ vị trí có li độ \({x_1} =  - A\) đến vị trí có li độ \({x_2} = \frac{A}{2}\) là 1s. Chu kì dao động của con lắc là

A. \(\frac{1}{3}\,\,s\).

B. 2 s.

C. 3 s.

D. 6 s.

Câu hỏi : 364651

Phương pháp giải:

Sử dụng vòng tròn lượng giác và công thức \(\Delta t = \frac{{\Delta \varphi }}{\omega }\).

 • Đáp án : C
  (5) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Từ VTLG, ta thấy vật đi từ vị trí có li độ \({x_1} =  - A\) đến vị trí có li độ \({x_2} = \frac{A}{2}\), góc quét là \(\frac{{2\pi }}{3}\).

  Áp dụng mối liên hệ giữa góc \(\Delta \varphi \) và thời điểm \(\Delta t\), ta có:

  \(\Delta t = \frac{{\Delta \varphi }}{\omega } \Rightarrow \omega  = \frac{{\Delta \varphi }}{{\Delta t}} = \frac{{\frac{{2\pi }}{3}}}{1} = \frac{{2\pi }}{3}\,\,\left( {rad/s} \right)\)

  Chu kì dao động của con lắc: \(T = \frac{{2\pi }}{\omega } = \frac{{2\pi }}{{\frac{{2\pi }}{3}}} = 3\,\,\left( s \right)\)

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com