Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một vật dao động điều hòa với phương trình \(x = 10\cos 10\pi t\,\,cm\). Khoảng thời gian vật đi từ vị trí có li độ x = 5 cm từ lần thứ 2014 đến lần thứ 2015 là:

Câu 364652: Một vật dao động điều hòa với phương trình \(x = 10\cos 10\pi t\,\,cm\). Khoảng thời gian vật đi từ vị trí có li độ x = 5 cm từ lần thứ 2014 đến lần thứ 2015 là:

A. \(\frac{1}{5}\,\,s\).

B. \(\frac{2}{{15}}\,\,s\).

C. \(\frac{1}{{15}}\,\,s\) .

D. \(\frac{4}{{15}}\,\,s\).

Câu hỏi : 364652

Phương pháp giải:

Sử dụng vòng tròn lượng giác và công thức \(\Delta t = \frac{{\Delta \varphi }}{\omega }\).

 • Đáp án : C
  (13) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Nhận xét: Trong 1 chu kì, vật đi qua vị trí \(x = 5\,\,cm = \frac{A}{2}\) 2 lần.

  Thời điểm vật đi qua vị trí \(\frac{A}{2}\) lần thứ 2014, vật chuyển động theo chiều dương, lần thứ 2015 vật chuyển động theo chiều âm.

  Từ VTLG, ta thấy góc quét được là \(\frac{{2\pi }}{3}\). Áp dụng mối liên hệ giữa góc \(\Delta \varphi \) và thời điểm \(\Delta t\), ta có:

  \(\Delta t = \frac{{\Delta \varphi }}{\omega } = \frac{{\frac{{2\pi }}{3}}}{{10\pi }} = \frac{1}{{15}}\,\,\left( s \right)\)

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com