Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một cốc nước đang được đặt trên một tờ giấy. Làm thế nào để lấy từ giấy ra mà cốc nước vẫn đứng yên. Hãy giải thích cách làm.

Câu 365033: Một cốc nước đang được đặt trên một tờ giấy. Làm thế nào để lấy từ giấy ra mà cốc nước vẫn đứng yên. Hãy giải thích cách làm.

Câu hỏi : 365033

Phương pháp giải:

Quán tính là đặc tính vật lý của vật, bảo toàn trạng thái chuyển động của vật. Mọi vật không thể đột ngột thay đổi vận tốc khi chịu tác dụng của lực.

 • (0) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  Một cốc nước đang được đặt trên một tờ giấy. Dùng tay tác dụng lực mạnh và nhanh, giật tờ giấy ra, cốc nước vẫn đứng yên. Cốc đang đứng yên, tác dụng lực vào từ giấy, làm giấy chuyển động, còn cốc vẫn đứng yên do quán tính.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com