Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Quả cầu của con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương trình \(x = 4\cos \left( {\pi t - \frac{\pi }{2}} \right)\,\,cm\). Quãng đường quả cầu đi được trong 2,25 s đầu tiên là:

Câu 365169: Quả cầu của con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương trình \(x = 4\cos \left( {\pi t - \frac{\pi }{2}} \right)\,\,cm\). Quãng đường quả cầu đi được trong 2,25 s đầu tiên là:

A. \(16 + \sqrt 2 \,\,cm\).

B. 18 cm.

C. \(16 + 2\sqrt 2 \,\,cm\).

D. \(16 + 2\sqrt 3 \,\,cm\).

Câu hỏi : 365169

Phương pháp giải:

Sử dụng VTLG và công thức \(\Delta \varphi  = \omega .\Delta t\)

 • Đáp án : C
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Pha ban đầu của dao động: \(\varphi  =  - \frac{\pi }{2}\,\,\left( {rad} \right)\)

  Chu kì dao động: \(T = \frac{{2\pi }}{\omega } = \frac{{2\pi }}{\pi } = 2\,\,\left( s \right)\)

  Tại thời điểm \(t = 2,25\,\,s\), ta có: \(\frac{t}{T} = \frac{{2,25}}{2} \Rightarrow t = 1,125T = T + \frac{T}{8}\)

  Trong khoảng thời gian \(\frac{T}{8}\), vật quay được góc:

  \(\Delta \varphi  = \omega .\Delta t = \frac{{2\pi }}{T}.\frac{T}{8} = \frac{\pi }{4}\,\,\left( {rad} \right)\)

  Biểu diễn trên VTLG ta có:

  Từ VTLG, ta thấy quãng đường vật đi được là:

  \(S = 4.4 + 2\sqrt 2  = 16 + 2\sqrt 2 \,\,\left( {cm} \right)\)

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com