Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nêu tên trung điểm của các đoạn thẳng BC, GE, AD, IK.

Câu nào đúng nhất trong các câu sau:

 

Câu 366004: Nêu tên trung điểm của các đoạn thẳng BC, GE, AD, IK.Câu nào đúng nhất trong các câu sau:


 

A. I là trung điểm của đoạn thẳng BC.

B. K là trung điểm của đoạn thẳng GE.

C. O là trung điểm của đoạn thẳng AD và IK

D. Cả ba đáp án trên đều đúng

Câu hỏi : 366004

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ, vận dụng những kiến thức đã học về điểm ở giữa, trung điểm của đoạn thẳng để chỉ ra các trung điểm của đoạn thẳng đã cho.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  - I là trung điểm của đoạn thẳng BC.

  - K là trung điểm của đoạn thẳng GE.

  - O là trung điểm của đoạn thẳng AD.

  - O là trung điểm của đoạn thẳng IK.

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com