Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tại nơi có gia tốc trọng trường là g, một con lắc lò xo treo thẳng đứng đang dao động điều hòa. Biết tại vị trí cân bằng của vật, độ dãn của lò xo là \(\Delta l\). Chu kì dao động của con lắc là

Câu 366468: Tại nơi có gia tốc trọng trường là g, một con lắc lò xo treo thẳng đứng đang dao động điều hòa. Biết tại vị trí cân bằng của vật, độ dãn của lò xo là \(\Delta l\). Chu kì dao động của con lắc là

A. \(2\pi \sqrt {\frac{{\Delta l}}{g}} \)

B. \(\frac{1}{{2\pi }}\sqrt {\frac{g}{{\Delta l}}} \)

C. \(\frac{1}{{2\pi }}\sqrt {\frac{{\Delta l}}{g}} \)

D. \(2\pi \sqrt {\frac{g}{{\Delta l}}} \)

Câu hỏi : 366468

Phương pháp giải:

Chu kì dao động của con lắc \(T = 2\pi \sqrt {\frac{m}{k}}  = 2\pi \sqrt {\frac{{\Delta l}}{g}} \)

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Chu kì dao động của con lắc \(T = 2\pi \sqrt {\frac{{\Delta l}}{g}} \)

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com