Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Con lắc lò xo có khối lượng m = 100 g, trong 20 s thực hiện 50 dao động. Lấy \({\pi ^2} = 10\). Độ cứng của lò xo là

Câu 366474: Con lắc lò xo có khối lượng m = 100 g, trong 20 s thực hiện 50 dao động. Lấy \({\pi ^2} = 10\). Độ cứng của lò xo là

A. 40 N/m

B. 250 N/m

C. 2,5 N/m

D. 25 N/m

Câu hỏi : 366474

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức tần số của con lắc \(f = \frac{1}{{2\pi }}\sqrt {\frac{k}{m}} \)

 • Đáp án : D
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tần số của con lắc: \(f = \frac{{50}}{{20}} = 2,5\,\,\left( {Hz} \right)\)

  Độ cứng của lò xo: \(k = 4{\pi ^2}{f^2}.m = 4.10.2,{5^2}.0,1 = 25\,\,\left( {N/m} \right)\)

  Chọn D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com