Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một vật treo vào một lò xo làm cho lò xo giãn 0,8 cm. Cho vật dao động. Tìm chu kỳ dao động của vật. Lấy \(g = 10\,\,m/{s^2}\)

Câu 366475: Một vật treo vào một lò xo làm cho lò xo giãn 0,8 cm. Cho vật dao động. Tìm chu kỳ dao động của vật. Lấy \(g = 10\,\,m/{s^2}\)

A. 0,24 s

B. 0,18 s

C. 0,28 s

D. 0,24 s

Câu hỏi : 366475

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức \(T = 2\pi \sqrt {\frac{m}{k}}  = 2\pi \sqrt {\frac{{\Delta l}}{g}} \)

 • Đáp án : B
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Chu kỳ dao động của vật: \(T = 2\pi \sqrt {\frac{{\Delta l}}{g}}  = 2\pi \sqrt {\frac{{0,008}}{{10}}}  \approx 0,18\,\,\left( s \right)\)

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com