Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Giải pháp chủ yếu để khai thác có hiệu quả nền nông nghiệp nhiệt đới nước ta là

Câu 367438: Giải pháp chủ yếu để khai thác có hiệu quả nền nông nghiệp nhiệt đới nước ta là

A. phân bố cây, con phù hợp, phát triển nông sản xuất khẩu.

B. áp dụng nhiều hệ thống canh tác, phòng chống thiên tai.

C. tăng cường thâm canh, áp dụng rộng rãi tiến bộ kĩ thuật.

D. mở rộng trao đổi sản phẩm, chú trọng công tác bảo quản.

Câu hỏi : 367438
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giải pháp chủ yếu để khai thác có hiệu quả nền nông nghiệp nhiệt đới nước ta là phân bố cây, con phù hợp, phát triển nông sản xuất khẩu (Tham khảo SGK trang 88-89).

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com