Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho một số có hai chữ số. Nếu viết thêm hai chữ số nữa vào bên phải số đó thì được số mới lớn hơn số đã cho 1986 đơn vị. Hãy tìm số đã cho.

Câu 367952: Cho một số có hai chữ số. Nếu viết thêm hai chữ số nữa vào bên phải số đó thì được số mới lớn hơn số đã cho 1986 đơn vị. Hãy tìm số đã cho.

A. \(20\)                      

B. \(19\)                      

C. \(23\)                         

D. \(17\)

Câu hỏi : 367952
Phương pháp giải:

Gọi số có hai chữ số cần tìm là \(\overline {ab} \) , hai chữ số viết thêm là \(c,d\)


Sau đó dùng lập luận để tìm ra \(\overline {ab} \).

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Gọi số có hai chữ số cần tìm là \(\overline {ab} \) , hai chữ số viết thêm là \(c,d\)

  Theo đề bài : nếu viết thêm hai chữ số nữa vào bên phải số đó thì được số mới lớn hơn số đã cho 1986 đơn vị.

  Ta có :

  \(\overline {abcd}  = \overline {ab}  + 1986\)

  Vì \(\overline {ab} \) là số có hai chữ số nên \(9 < \overline {ab}  < 100\)

  \(\begin{array}{l} \Rightarrow \,\,9 + 1986 < \overline {ab}  + 1986 < 100 + 1986\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,1995\,\,\,\,\, < \,\,\,\,\,\,\,\overline {abcd} \,\,\,\, < \,\,\,\,\,\,\,2086\end{array}\)

  \( \Rightarrow \,\,\,\overline {ab} \) chỉ có thể là 19 hoặc 20.

  TH1 : \(\overline {ab}  = 19 \Rightarrow \overline {abcd}  = \,\,19 + \,1986 = 2005\,\,\,\,\left( {Loai} \right)\)

  TH2 : \(\overline {ab}  = 20 \Rightarrow \overline {abcd}  = 20 + 1986 = 2006\) (Thỏa mãn)

  Vậy số có hai chữ số là 20, và hai số viết thêm là 0 và 6.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 5 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com