Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tìm số tự nhiên x để cho số các chữ số trong dãy số: 1; 2; 3; 4; …..; x  gấp đôi số các số trong dãy số đó.

Câu 367953: Tìm số tự nhiên x để cho số các chữ số trong dãy số: 1; 2; 3; 4; …..; x  gấp đôi số các số trong dãy số đó.

A. \(x = 100\)             

B. \(x = 103\)                      

C. \(x = 108\)                  

D. \(x = 109\)

Câu hỏi : 367953
Phương pháp giải:

Dãy 1; 2; 3; 4; …..; x  là dãy số cách đều 1 đơn vị. Nếu dãy số chỉ gồm các chữ số có hai chữ số thì sẽ có số chữ số nhiều gấp đôi số các số. Song vì dãy số có 9 số chỉ có 1 chữ số (là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) nên nó cũng phải có 9 chữ số có 3 chữ số để bù vào đó cho đủ mức trung bình mỗi số có hai chữ số.


Từ đó ta có thể suy ra x.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Nếu dãy số chỉ gồm các chữ số có hai chữ số thì sẽ có số chữ số nhiều gấp đôi số các số. Song vì dãy số có 9 số chỉ có 1 chữ số (là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) nên nó cũng phải có 9 chữ số có 3 chữ số để bù vào đó cho đủ mức trung bình mỗi số có hai chữ số.

  9 số có 3 chữ số là : 100, 101, 102, 103, …., 108

  Vậy \(x = 108\) (dãy số là \(1,2,3,4,...,108\))

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 5 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com