Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho một số có ba chữ số. Gạch bỏ chữ số hàng trăm ta được số có hai chữ số mà nhân số này với 7 ta được số có ba chữ số đã cho. Hãy tìm số có ba chữ số đó.

Câu 367955: Cho một số có ba chữ số. Gạch bỏ chữ số hàng trăm ta được số có hai chữ số mà nhân số này với 7 ta được số có ba chữ số đã cho. Hãy tìm số có ba chữ số đó.

A. \(350\)                                     

B. \(325\)                      

C. \(360\)                         

D. \(370\)

Câu hỏi : 367955
Phương pháp giải:

Dựa vào cấu tạo số của số có hai chữ số và số có ba chữ số, thiết lập biểu thức, tìm số đã cho.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Gọi số phải tìm là \(\overline {abc} \)

  Ta có : \(\overline {abc}  = 7 \times \overline {bc} \)

  Vậy \(\overline {a00}  + \overline {bc}  = 7 \times \overline {bc} \)

  Suy ra : \(\overline {a00}  = 6 \times \overline {bc} \)

  Vì \(\overline {a00} \) chia hết cho 6 nên \(a\) phải bằng 3 hoặc 6 hoặc 9.

  Nếu \(a = 6\) hoặc \(a = 9\) thì \(\overline {bc} \) là số có 3 chữ số (loại).

  Nếu \(a = 3\) thì \(\overline {bc}  = 300:6 = 50\)

  Vậy số phải tìm là : 350.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 5 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com