Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Ba môi trường trong suốt (1), (2), (3) có thể đặt tiếp giáp nhau. Với cùng góc tới \(i = {60^0}\); nếu ánh sáng truyền từ (1) vào (2) thì góc khúc xạ là \({45^0}\); nếu ánh sáng truyền từ (1) vào (3) thì góc khúc xạ là \({30^0}\). Hỏi nếu ánh sáng truyền từ (2) vào (3) vẫn với góc tới \(i\) thì góc khúc xạ là bao nhiêu?

Câu 368102:

Ba môi trường trong suốt (1), (2), (3) có thể đặt tiếp giáp nhau. Với cùng góc tới \(i = {60^0}\); nếu ánh sáng truyền từ (1) vào (2) thì góc khúc xạ là \({45^0}\); nếu ánh sáng truyền từ (1) vào (3) thì góc khúc xạ là \({30^0}\). Hỏi nếu ánh sáng truyền từ (2) vào (3) vẫn với góc tới \(i\) thì góc khúc xạ là bao nhiêu?

A. \({35^0}\)

B. \({38^0}\)

C. \({40^0}\)

D. \({48^0}\)

Câu hỏi : 368102

Phương pháp giải:

Định luật khúc xạ ánh sáng: \({n_1}\sin i = {n_2}\sin r\)

 • Đáp án : B
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  + Khi tia sáng truyền từ môi trường (1) vào môi trường (2): 

  \({n_1}\sin i = {n_2}\sin 45{\rm{ }}\,\,\,\left( 1 \right)\)

  + Khi tia sáng truyền từ môi trường (1) vào môi trường (3): 

  \({n_1}\sin i = {n_3}\sin 30\;\,\,{\rm{ }}\left( 2 \right)\)

  Từ (1) và (2) ta có:

  \(\dfrac{{{n_3}sin30}}{{{n_2}sin45}} = 1 \Rightarrow \dfrac{{{n_3}}}{{{n_2}}} = \dfrac{{sin45}}{{sin30}} = \sqrt 2 \)

  + Khi tia sáng truyền từ môi trường  (2) vào môi trường (3) ta có:

  \(\begin{array}{l}
  {n_2}\sin i = {n_3}\sin r \Rightarrow \sin r = \frac{{{n_2}}}{{{n_3}}}.\sin i\\
  \Rightarrow \sin r = \frac{1}{{\sqrt 2 }}\sin 60 = 0,6124 \Rightarrow r \approx {38^0}
  \end{array}\)

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com