Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một người nhìn thấy con cá ở trong nước. Hỏi muốn đâm trúng con cá thì người đó phải phóng mũi lao vào chỗ nào?

Câu 368101:

Một người nhìn thấy con cá ở trong nước. Hỏi muốn đâm trúng con cá thì người đó phải phóng mũi lao vào chỗ nào?

A. Đúng vào chỗ người đó nhìn thấy con cá.

B. Ở phía trên chỗ người đó nhìn thấy con cá

C. Ở phía dưới chỗ người đó nhìn thấy con cá

D. Cả A , B, C đều sai.

Câu hỏi : 368101

Phương pháp giải:

Định luật khúc xạ ánh sáng: \({n_1}\sin i = {n_2}\sin r\)

 • Đáp án : C
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Gọi O là vị trí của con cá trong nước.

  Do hiện tượng khúc xạ và do chiết suất của nước lớn hơn chiết suất của không khí nên ảnh của con cá sẽ ở vị trí O’ như hình vẽ.

   

  Như vậy, người đó nhìn thấy con cá dường như gần mặt nước hơn. Để đâm trúng con cá thì người đó phải phóng mũi lao vào phía dưới vị trí mà người đó nhìn thấy con cá.

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com