Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng m và lò xo có độ cứng k, dao động điều hòa với phương trình \(x=A\cos \left( \omega t+\varphi  \right)\). Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Cơ năng của con lắc là

Câu 368790: Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng m và lò xo có độ cứng k, dao động điều hòa với phương trình \(x=A\cos \left( \omega t+\varphi  \right)\). Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Cơ năng của con lắc là

A. \(\frac{1}{2}m\omega {{A}^{2}}\)

B. \(\frac{1}{2}k{{A}^{2}}\)

C. \(\frac{1}{2}m\omega {{x}^{2}}\)

D. \(\frac{1}{2}k{{x}^{2}}\)

Câu hỏi : 368790
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cơ năng của con lắc lò xo: \(\text{W}=\frac{1}{2}m.{{v}_{\max }}^{2}=\frac{1}{2}k{{A}^{2}}=\frac{1}{2}m.{{\omega }^{2}}{{A}^{2}}\)

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com